Monografia: Badania

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do monografii, która będzię wydana w języku polskim nakładem Wydawnictwa Naukowego UP.

Współczesne badania z zakresu dydaktyki matematyki – publikacja będzie zawierać przegląd kierunków badań współcześnie prowadzonych w Polsce. Do nadsyłania tekstów do tej publikacji zapraszamy osoby, które prowadzą badania dotyczące różnych aspektów kształcenia matematycznego.

Termin nadsyłania testów do monografii upływa 31 lipca 2020 r. Teksty prosimy przesyłać na adres: barbara.pieronkiewicz@up.krakow.pl w tytule maila wpisując "Transgresje - badania".

Deklaracja dostępności cyfrowej  © 2019-20 OC ISCMT