Monografia: Wykłady

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do monografii, która będzię wydana w języku polskim nakładem Wydawnictwa Naukowego UP.

Wykłady z dydaktyki matematyki – publikacja będzie zawierać opracowania merytoryczne wybranych zagadnień z dydaktyki matematyki. Każdy rozdział powinien dotyczyć konkretnego zagadnienia z zakresu matematyki szkolnej i ukazywać je w szerszym kontekście, tzn. w powiązaniu z elementami matematyki wyższej, na tle historii rozwoju pojęć matematycznych, z uwzględnieniem filozofii matematyki i psychologii myślenia matematycznego. Zachęcamy Autorów do umieszczenia w tekstach licznych odwołań do literatury polskiej i zagranicznej, w której zainteresowany Czytelnik znajdzie więcej informacji na dany temat.

Termin nadsyłania testów do monografii upływa 31 lipca 2020 r. Teksty prosimy przesyłać na adres: barbara.pieronkiewicz@up.krakow.pl w tytule maila wpisując "Transgresje - wykłady".

Deklaracja dostępności cyfrowej  © 2019-20 OC ISCMT