RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej informuje, iż:

 

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielają Państwo wypełniając Formularz Rejestracyjny:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podanych w formularzu rejestracyjnym w sprawach związanych z organizacją V Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Transgresje Matematyczne, w tym na umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz afiliacji na stronie internetowej konferencji oraz w książce abstraktów, a także wykorzystanie dla celów związanych z promocją konferencji wykonanych podczas wydarzenia zdjęć, na których będzie znajdował się mój wizerunek zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podanych w formularzu kontaktowym (e-mail, adres instytucji/korespondencyjny, w przypadkach pilnych telefon) w celu informowania o przyszłych konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Matematyki i inne jednostki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej  © 2019-20 OC ISCMT