baner konferencyjny V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Transgresje Matematyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Transgresje Matematyczne.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 18 marca 2023r.

Językiem podstawowym konferencji będzie język polski.

Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Do udziału w konferencji zapraszamy niezmiennie dydaktyków i nauczycieli matematyki oraz przedstawicieli dyscyplin naukowych takich jak filozofia, psychologia i pedagogika, którzy zainteresowani są edukacją matematyczną.

W ramach konferencji proponujemy trzy wiodące zakresy tematyczne:

  1. Kształcenie nauczycieli matematyki - współczesne problemy
  2. Pojęcia matematyczne w nauczaniu matematyki na różnych etapach edukacyjnych
  3. Edukacja matematyczna z perspektywy pogranicza nauk

Jednocześnie pozostajemy otwarci na tematy proponowane przez uczestników.

Program konferencji będzie obejmował:

Rejestracja dla uczestników, którzy nie występują z referatem trwa do 14 lutego (włącznie).

Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 31 stycznia (włącznie).

 

 

 

 

Organizator

Partnerzy

 

 

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej  © 2022-23 OC ISCMT