Deadlines & Fees

 

Abstract submission deadline: 31st December 2018

Full paper submission deadline: 31st March 2019

 

Conference fees 

Payment Deadline: 31st January 2019

 

Registration
Lower Fee*   
Regular Fee

with submission: 1st Oct 2018 - 31st Dec 2018

 without submission: by 31st Jan 2019

600 PLN / 150 EUR

800 PLN / 200 EUR
 Accompanying person

400 PLN / 100 EUR

400 PLN / 100 EUR
* Participants currently pursuing a degree at the Undergraduate, Graduate or PhD level and members of Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki are eligible for the lower rate.
 

Conference fee includes full participation in all scientific sessions and social events, conference materials, as well as lunches and all coffee breaks.

We are happy to welcome accompanying persons! The registration fee for accompanying persons includes all social events, lunches and admission to the Poster Session.

Please, notice that the conference fee does not include the accommodation costs. All the participants are kindly asked to make their own accommodation arrangements in Cracow.

The registration fee does not include participant’s insurance against accidents, sickness, cancellation, theft, property damage, loss suffered while attending events or other risks. Participants are advised to take out adequate personal insurance if needed.

 

Payment

All fees should be paid in PLN or EUR, free of all bank charges.

The payment for the conference should be done by bank transfer.

Bank transfer details:

Beneficiary Name: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Beneficiary Address: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Bank Details: Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Account Number for participants from Poland: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
Account Number for foreign participants: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422,    SWIFT: PKOPPLPW
Transfer Title: DK – 59, Participant's First Name and Surname, Mathematical Transgressions


Invoice

If you need to receive a pro-forma invoice, please, send your request to konferencje@up.krakow.pl  In your email you should include: the full name of the conference, the conference subaccount number (DK-59), invoice recipient details and your conference fee amount.

If the payment is made by a university or an institution, the invoice will be issued and sent no later than by the 15th day of the next month.

If the payment is made by the participant, the invoice will be issued only after a request from the participant. The request has to be sent to konferencje@up.krakow.pl within 3 months from the payment.

Additionally, participants who pay for the conference by themselves but request an invoice whose recipient is a university or an institution, need to attach a scan of a document confirming they were delegated by this university or institution.

Faktura

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę pro-forma, prosimy o przesłanie prośby o taką fakturę na adres konferencje@up.krakow.pl W mailu należy podać pełną nazwę konferencji, numer subkonta konferencji (DK-59), dane odbiorcy faktury oraz wysokość Państwa opłaty konferencyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UP. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli wpłaca osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucje (pracodawcę osoby fizycznej) do żądania o fakturę należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentowania w/w instytucji. Żądanie można kierować na email: konferencje@up.krakow.pl

Refunds and Cancellation

All cancellations of conference registration should be made in a written form via email sent to: barbara.pieronkiewicz@up.krakow.pl 

If you cannot attend the Conference, let us know whether you want to transfer your registration to another attendee.

For cancellations received no later than on the 31st January the full amount paid minus a 15% processing fee will be refunded.

No refund will be issued for cancellations received after that date.

 

  © 2018-19 OC ISCMT